AKTUÁLNÍ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ FILMOVÝCH PROJEKCÍ

Kapacita hlediště může být zaplněna nejvýše z 50% a celkový počet přítomných osob nesmí uvnitř přesáhnout  500 a venku 1000 osob. Všichni diváci musí být usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň jedno neobsazené sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

V hledišti není možné konzumovat jídlo ani nápoje.

Občerstvení (balené nealko nápoje, lahvové pivo) vám nabídneme pouze formou pultového prodeje s možností konzumace na naší zahrádce bez obsluhy.

Vnitřní prostory kavárny jsou zatím pro konzumaci uzavřeny.

O změnách opatření vás budeme informovat a děkujeme za pochopení.