MusicLab Dlabačov: Jazz Workshop JazzFocus 8-80

Nekomerční projekt JazzFocus 8-80 je zaměřen na pravidelná i nepravidelná, mezigenerační, hudební setkávání, zejména hráčů na hudební nástroje, studenty ZUŠ, konzervatoří a na začínající i zkušené zpěváky/zpěvačky, kteří inklinují zejména k jazzu.

Je určen především pro amatérské hudebníky napříč generacemi. Od 8 do 80, i více let. Jazzový workshop je další z aktivit, kde si můžou účastníci vyměnit svoje zkušenosti a inspirovat se navzájem. To vše za účasti profesionálních lektorů.

Žánr

Workshop